Jump to the content zone at the center

Taipei Symphony Orchestra

Officials

Members

Performance Section
 Director   Kang-Kuo Ho
Principal Conductor   Gilbert Varga
Asst. Conductor   Chih-Yuan Chang
         Concertmaster   ★Roger Chih-I Chiang
Asst. Concertmaster   ☆Ting-Hsuan Hu
First Violin   Ya-Li Chang / Ching-Wen Wu / Tsu-Tien Juan / Shang-Ching Lai/ Ya-Chen Chu / Li-Ly Su / Mei-Shiou Chen /
Chin-Fen Huang / Yi-Hsin Lin / Yen-Cheng Yin / Yi-Ching Yang / Chih-Wei Huang
Second Violin   Shih-Tsang Chang / Wan Chen Wu / Ching-Yun Hsiao / Chun-Hsiung Lin /Jen-Hsien Chen / Wei-Hsuan Lee /
I-Lin Chen / Pei-I Chen / Flora Hua
Viola   ★Chen-Hung Ho / Chin-Shan Chang / Jui Wang / Chia-Chi Lai / Chun-Lin Yen / Chih-Li Chang / Ying-Chun Liu / I-Hsuan Huang / Mei-Chun Chen /
Yu Wang
Cello   ★Janet Chien / ☆Pei-Yu Wang / Ching-Wen Hsu / Chin-Ping Chen /
Ching-Fei Chien / Shu-Ling Hong / Yu-Han Chen / Lo-Yao Kao / Shu-Ting Jan
Double Bass   ★Han-Han Cho / ☆Chih-Ying Lin / △I-Shan Chou / Shih-Chien Huang /
YU-Wei Hung / Wan-Ting Yu/*Chao-Li Wang / Pei-Wen Chen
Flute   ★Christine Yu / ☆Chao-Che Liu / An-Li Tseng
Oboe   ★Song-En Wang / ☆Chen-Yi Lai / Pei-Chi Lee
Clarinet   Chiao-Hui Yang / Tsu hsin Lin / Wen-Hsin Chang
Bassoon   ★Hsien-Hui Chang / ☆Hsing-Ping Wang / Nan-Yu Wu
French Horn   ★Chi-Yang Wang / ☆Yi-Chun Wang / Chung-Chieh Hsiao / Hsin-Chung Chen /
Hsin-Yi Huang
Trumpet   ★Hsei-Ping Deng / ☆Chun-Yi Ho / En-Shin Mu
Trombone   ★Shyan-Jer Lee / Chia-Jung Tsai
Bass Trombone   △Keng-Yu Chen / *Ko-His Chiang
Tuba   Chien-Shiun Chen
Timpani   ★Li-En Han
Percussion   Kuo-Chou Ling / Ling Sun / I-Ju Chen
  ★Principal  ☆Asst. Principal  Active Principal  
Active Asst. Principal       △Unpaid Leave     *Contract Member
Administration
 
Deputy Director    
Secretary   Tuan-Jung Hsu
Orchestra Manager   Hsiang-Yi Chen
Associate Orchestra Manager   △Jenny Kuo / Kandy Teng / Yeuh-Ju Tsai
Librarian   Bridget Chen
Stage Manager   Shih-Hsun Lin
Assistant of Orchestra Manager Dept.   Chun-Yuan Hsu / Angela Hsu
     
Research & Promotion Manager   Zoe Chou
Associate Research & Promotion Manager   Fu-Hui Tsai / Shiang-Yu Huang / Pauline Chen
Assistant of Research & Promotion Dept.   Meng-Yun Chien / Yun-Shuan Cheng / Joseph Luo
Accounting Officer   Yen Hui Huang
Accounting Assistant   Alina Hsiao
Personnel Officer   Fu-Yu Yeh
Director of Administrative Service Officer   Natalie Chuang
Senior Assisant   Jeff Chen / Chao-Hsiu Chen / Ya-Wun Jhuang
Contract Clerk   Wade Lin / Wen-Ching Chiang
Driver   Jia-Zai Chen
Maintenance Worker   Shou-Chen Tsai / Bao-Chen Tang / Hsi-Lan Su /
Lih-Fen Wang / Mei-Nu Kuo / Hsien-Chun Chou
    △Unpaid Leave