Jump to the content zone at the center

Taipei Symphony Orchestra

Officials

Members

Performance Section
 Director   Kang-Kuo Ho
Asst. Conductor   Chih-Yuan Michael Chang
         Concertmaster   ★Roger Chih-I Chiang
Asst. Concertmaster   ☆Ting-Hsuan Hu
First Violin   Ya-Li Chang / Ching-Wen Wu / Tsu-Tien Juan / Shang-Ching Lai/ Ya-Chen Chu / Li-Ly Su / Mei-Shiou Chen /
Chin-Fen Huang / Yi-Hsin Lin / Yen-Cheng Yin / Yi-Ching Yang / Chih-Wei Huang
Second Violin   Shih-Tsang Chang / Ching-Yun Hsiao / Chun-Hsiung Lin /Jen-Hsien Chen / Wei-Hsuan Lee /
I-Lin Chen / Pei-I Chen / Flora Hua / △Wan-Chen Wu / Yu Chieh Pai
Viola   ★Chen-Hung Ho / ☆Chin-Shan Chang / Jui Wang / Chia-Chi Lai / Chun-Lin Yen / Ying-Chun Liu / I-Hsuan Huang / Mei-Chun Chen / Yu Wang
Cello   ★Janet Chien / ☆Pei-Yu Wang / Ching-Wen Hsu / Chin-Ping Chen /
Ching-Fei Chien / Shu-Ling Hong / Yu-Han Chen / Lo-Yao Kao / Shu-Ting Jan
Double Bass   ★Han-Han Cho / ☆YU-Wei Hung / I-Shan Chou / Shih-Chien Huang / Wan-Ting Yu / Pei-Wen Chen / Chih-Ying Lin
Flute   ★Christine Yu / ☆Chao-Che Liu / An-Li Tseng
Oboe   ★Song-En Wang / ☆Chen-Yi Lai / Pei-Chi Lee
Clarinet   ★ Chiao-Hui Yang / Wen-Hsin Chang / Tsu-Hsin Lin
Bassoon   ★Hsien-Hui Chang / ☆Hsing-Ping Wang / Nan-Yu Wu
French Horn   △Chi-Yang Wang / Yi-Chun Wang / Chung-Chieh Hsiao / Hsin-Chung Chen / Hsin-Yi Huang
Trumpet   ★Hsei-Ping Deng / ☆Chun-Yi Ho / En-Shin Mu
Trombone   ★Shyan-Jer Lee / Chia-Jung Tsai
Bass Trombone   Keng-Yu Chen
Tuba   Chien-Shiun Chen
Timpani   ★Li-En Han
Percussion   Kuo-Chou Ling / Ling Sun / I-Ju Chen
Harp   Wei-Ching Tseng
    ★Principal  ☆Asst. Principal  Acting Principal  
Acting Asst. Principal       △Leave of Absence     *Contract Member
Administration
 
     
Secretary and Acting Deputy Director   Tuan-Jung Hsu
Orchestra Manager   Henri Tsai
Associate Orchestra Manager   Jenny Kuo / Kandy Teng
Librarian   Bridget Chen
Stage Manager   Shih-Hsun Lin
Assistant of Orchestra Manager Dept.   Chun-Yuan Hsu
     
Research & Promotion Manager   Zoe Chou
Associate Research & Promotion Manager   Fu-Hui Tsai / Pauline Chen / Hsiang-Yi Chen
Assistant of Research & Promotion Dept.   Meng-Yun Chien / Yun-Shuan Cheng / Joseph Luo
Accounting Officer   Yen Hui Huang
Accounting Assistant   Alina Hsiao
Personnel Officer   Fu-Yu Yeh
Personnel Assistant   Ciou-Ting Hong
Director of Administrative Service Officer   Natalie Chuang
Senior Assisant   Jeff Chen / Chao-Hsiu Chen / Ya-Wun Jhuang
Contract Clerk   Wade Lin / Feng-Ni Hu
Driver   Jia-Zai Chen
Maintenance Worker   Shou-Chen Tsai / Bao-Chen Tang / Hsi-Lan Su /
Hsien-Chun Chou/ Lih-Fen Wang / Mei-Nu Kuo 
    △Unpaid Leave